Kanał Wyżej
Struktura własnościowa i majątek

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. Właścicielem nieruchomości oraz mienia będącego w użytkowaniu placówki jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 
Sprawozdanie finansowe MOW Nr 2 za rok 2018Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura własnościowa i majątek

Wersja standardowa