Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

 1. Księga uczniów
 2. Księgi arkuszy ocen
 3. Księga absolwentów
 4. Książka druków ścisłego zarachowania
 5. Księgi inwentarzowe
 6. Księga upoważnień
 7. Rejestr legitymacji szkolnych
 8. Rejestr legitymacji służbowych nauczycieli
 9. Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
 10. Rejestr zwolnień lekarskich
 11. Rejestr delegacji służbowych
 12. Rejestr pism wychodzących i przychodzących
 13. Rejestr wydanych zaświadczeń
 14. Rejestr umów i zleceń
 15. Rejestr pieczęci służbowych
 16. Rejestr pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze
 17. Rejestr dokumentacji archiwalnej
 18. Ewidencja czasu pracy


Wprowadził Król Łukasz 2013-01-08
Aktualizujący Król Łukasz 2013-01-11
Zatwierdzający Zdrzyłowska Monika 2013-01-11
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-11
Wersja standardowa