Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Władze

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Organ kierujący

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy.

Kierownikiem jednostki jest Dyrektor działający na mocy pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 11 sierpnia 2017 r, Nr GP-OR.0052.4338.2017

dyrektor Monika Zdrzyłowska
tel. 22 673 50 94, fax: 22 673 48 29
e-mail: 
dyrektor@mowstrazacka.com
04-462 Warszawa, ul. Strażacka 57

zastępca dyrektora Łukasz Spadarzewski
tel. 22 673 50 94, fax: 22 673 48 29
e-mail: 
wicedyrektor@mowstrazacka.com
04-462 Warszawa, ul. Strażacka 57


Wprowadził Król Łukasz 2012-12-17
Aktualizujący Król Łukasz 2018-08-15
Zatwierdzający Zdrzyłowska Monika 2018-08-15
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-08-16
Wersja standardowa