Kanał Wyżej
Organ kierujący

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy.
Kierownikiem jednostki jest Dyrektor działający na mocy pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 11 sierpnia 2017 r, Nr GP-OR.0052.4338.2017
dyrektor Monika Zdrzyłowska
tel. 22 673 50 94, fax: 22 673 48 29
e-mail: dyrektor@mowstrazacka.com
04-462 Warszawa, ul. Strażacka 57
zastępca dyrektora Łukasz Spadarzewski
tel. 22 673 50 94, fax: 22 673 48 29
e-mail: wicedyrektor@mowstrazacka.com
04-462 Warszawa, ul. Strażacka 57Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Organ kierujący
Organ prowadzący

Wersja standardowa